Van den Heuvel-orgel

Het vorige orgel was het werk van fa. G. van Leeuwen en was opgesteld in de oude kas van Johann Daniel Nolting uit 1822 die origineel was gemaakt voor de Boerenkerk in Nijmegen. In 1887 werd dit orgel verkocht aan de Nieuwe Kerk in Katwijk aan Zee. Het orgel van Van Leeuwen was een product uit de veertiger jaren met pneumatische tractuur.


In 1979 werd het contract getekend met orgelbouwer J.L. van den Heuvel om een nieuw orgel te bouwen in de oude kas. Bij Nolting was de speeltafel in de toren gesitueerd. Bij Van Leeuwen stond de speeltafel op een gaanderij naast het orgel.

De orgelkast van het Positief werd teruggeplaatst van de Hoofdkas zodat er ruimte ontstond voor de 4-klaviers speeltafel. In 1981, na een periode van ontwerp en berekeningen, startte de orgelbouwer met de bouw van het orgel. Eind oktober 1982 was het orgel, voor zover de ruimte dat toeliet, opgebouwd in de montage hal (later bouwde Van den Heuvel een grotere montagehal geschikt voor grote 32-voets orgels). Gelijktijdig werd de oude kas zorgvuldig gerestaureerd. In december van dat zelfde jaar werd het orgel opgebouwd in de kerk en op 19 mei 1983 kon het orgel tijdens een kerkdienst in gebruik worden genomen door organist Jaap van Rijn die ook betrokken was als adviseur. Een dag later presenteerde Daniel Roth (Parijs) het orgel voor het publiek.

Het Van den Heuvel-orgel is bijna geheel nieuw: uiteindelijk werden slechts enkele registers uit het oude Nolting-orgel overgenomen.


Het orgel heeft vier manualen met 56 toetsen en een pedaal met 30 toetsen. Het Positif heeft 18 stemmen, het Grand-Orgue 19 stemmen, het Récit Expressif 18 stemmen, het Echo 7 stemmen, het Chamade 4 stemmen en het Pédale 14 stemmen, tezamen 80 stemmen en 5.168 pijpen. Opmerkelijk is de aanwezigheid van drie maal een 8 sterke Cornet Composée: vanuit de 32' in het Pédale, vanuit de 16' in het Grand-Orgue en vanuit de 8' in het Positif. De toets- en registertractuur zijn geheel mechanisch. De toets tractuur wordt ondersteund door Barker machines voor het Pédale, Grand-Orgue en Récit Expressif.


De speeltafel is zeer rijk uitgevoerd en gebouwd in Frans romantische traditie met de grondstemmen (Jeux de Fond) aan de linker zijde en de combinatiestemmen (Jeux de Combinaison) aan de rechter zijde.

De interne opbouw van het instrument kende enige problemen daar de eigenlijk orgelkas relatief klein is. Het merendeel van het orgel bevindt zich dan ook in de achterliggende toren.

Boven het front laat de jaloezieën boven de orgelkas in de toren muur zien. Achter deze jaloezieën is het Récit Expressif geplaatst op twee windladen. Onder het Récit Expressif vinden we het Chamade werk. Het Grand-Orgue, eveneens op twee laden, is centraal in het midden van het orgel opgesteld, ter hoogte van de voetlijst van de hoofdkas. Boven de speeltafel maar onder het Grand-Orgue bevindt zich het Echo samen met de Barker machines. Aan weerszijde van het Grand-Orgue staan de tongwerken van het Pédale, achter het Grand-Orgue de grondstemmen en labiale combinatiestemmen. Het Positif is als Positif de Dos (Rugwerk) uitgevoerd.