Orgelimprovisaties Pieter Heykoop

Datum: Zaterdag 27 oktober
Aanvangstijd: 19:30

Orgelimprovisaties Pieter Heykoop

10,00
in winkelwagen

Inleidend koraal ‘Mijn Herder is de Heere God’

Vrij thema en sol mineur

Voorspel en koraal Psalm 5

 

Koraalfantasie Psalm 113

 

Klaas Jan Mulder (1930 – 2008)

- ‘Als ik Hem maar kenne’

- ‘U bid ik aan, o Macht der liefde’

 

 

Fantasie Psalm 149
met aansluitend samenzang vers 1

Looft, looft den HEER’,  Dien onbedwongen,
Een nieuw gezang zij toegezongen,
In ’t midden Zijner gunstelingen,
Die Hem ter ere zingen.
Dat Israël, met blijden klank,
Zijn milden Schepper loov’ en dank;
Dat Sions kroost, met lofgejuich,
Zich voor zijn Koning buig’.

 

Introductie en Toccatine ‘Heugelijke tijding’

 

Avondlied

 

Koraalfantasie ‘Ere zij aan God den Vader’
met aansluitend samenzang

Ere zij aan God, den Vader,
Ere zij aan God, den Zoon,
           Eer den Heil'ge Geest, den Trooster,           
Den Drie-een'ge in zijn troon.
Halleluja, Halleluja,
          Den Drie-een'ge in zijn troon!     

                                                     Halleluja, lof, aanbidding,                                                   
                Brengen eng'len U ter eer.              
              Heerlijkheid en kracht en machten,            
                                                        legt Uw schepping voor U neer.                                                      
     Halleluja, Halleluja,  
Lof zij U, der heeren HEER’!

 

     

Biografie

Pieter Heykoop  werd op 11 oktober 1960 te Dordrecht geboren. Op jeugdige leeftijd bleek zijn muzikale aanleg en interesse voor het orgel. Op 6-jarige leeftijd kreeg hij zijn eerste orgellessen van Bart van den Berg. Vervolgens studeerde hij bij Cor Visser, de toenmalige organist van de Grote Kerk te Dordrecht. Ook Jan Bonefaas, organist van de Grote Kerk te Gorinchem en de internationaal befaamde organist Ben van Oosten behoorden tot zijn leermeesters. Op 15-jarige leeftijd werd hij benoemd als vaste organist van één van de Gereformeerde Kerken in zijn geboortestad.

Sinds 1986 is Pieter Heykoop organist van de Gereformeerde Gemeente in zijn woonplaats Yerseke, waar hij het prachtige 3-klaviers Van den Heuvel-orgel bespeelt. Hij is als vaste begeleider verbonden geweest aan Mannenkoor Ethan te Yerseke. Vervolgens was hij organist van Mannenkoor Elim te ‘s-Gravenpolder. Sinds 2009 is hij vaste organist van Gemengd Koor Yerseke. In januari 2015 is Heykoop benoemd tot organist van het Chr. Urker Visserskoor Crescendo en in datzelfde jaar werd hij (weer) vaste organist van Mannenkoor Ethan te Yerseke.

Zijn 40-jarig organistenjubileum werd onder grote belangstelling gevierd op 2 januari 2016 in de Grote of St. Laurenskerk te Rotterdam. Pieter Heykoop is een veelgevraagd organist voor zang- en orgelavonden in binnen- en buitenland. Hij bespeelde tal van imposante orgels in o.a. Frankrijk, Engeland, Duitsland, Luxemburg, Schotland, Oostenrijk, Tsjechoslowakije, Canada, USA en Israël. Er verschenen van hem vele CD’s met orgelimprovisaties, samenzang en koorzang.

Een groot aantal orgelbewerkingen zijn, van zijn hand en onder zijn uitgave, op bladmuziek verkrijgbaar. Zijn spel wordt veelal gekenmerkt door vindingrijkheid en fijngevoeligheid. Meer informatie kunt u vinden op: www.pieterheykoop.nl