Orgelconcert Jan Hage

Datum: 26 oktober 2019
Aanvangstijd: 19.30 uur

Orgelconcert Jan Hage

10,00
in winkelwagen

1. Julius Reubke    1834-1858
Sonate in c-moll. Der 94ste Psalm

- GraveLarghetto
1. O God der wraken! o Heere, God der wraken! verschijn blinkende.
2. Gij, Rechter der aarde! verhef U; breng vergelding weder over de hovaardigen.

- Allegro con fuoco
3. Hoe lang nog zullen de goddelozen juichen?
6. Weduwe en vreemdeling doden zij, en wezen verwonden zij.
7. En zeggen: De Heere ziet het niet, en de God van Jakob merkt het niet.

- Adagio
17. Ten ware dat de Heere mij een Hulp geweest ware, mijn ziel had bijna in de stilte gewoond.
19. Als mijn gedachten binnen in mij vermenigvuldigd werden, hebben Uw vertroostingen mijn ziel verkwikt

- Allegro
22. Doch de Heere is mij geweest tot een Hoog Vertrek, en mijn God tot een Steenrots mijner toevlucht.
23. En Hij zal hun ongerechtigheid op hen doen wederkeren, en Hij zal hen in hun boosheid verdelgen; de Heere, onze God, zal hen verdelgen.

 

2. Franz Liszt    1811-1886
Orpheus, Poème Symphonique No. 4 (S.98)
(transcription Jean Guillou)

 

3. Maurice Duruflé   1902-1986
Suite pour Orgue Opus 5
 - Prélude
 - Sicilienne
 - Toccata